ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ανθρώπινο δυναμικό

Ένας σημαντικός λόγος που η «ΤΕΧΝ.Ο.ΚΑΤ» ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ κατέχει υψηλή θέση στην αγορά οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό της. Η εταιρεία, επενδύοντας στη συνεχή εκπαίδευση και στις μακροχρόνιες σχέσεις, συνεργάζεται με ανθρώπους που είναι έμπειροι, εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους και αγαπούν αυτό που κάνουν. Δουλεύοντας πολλά χρόνια μαζί, έχουν καταφέρει να λειτουργούν σαν ένα ενιαίο σύνολο που προσφέρει το πλεονέκτημα της ταχύτητας, της ευελιξίας και της επιτυχημένης ολοκλήρωσης οποιουδήποτε έργου.

 

Σχεδιαστικό Tμήμα- Τμήμα Προγραμματισμού

Το σχεδιαστικό μας τμήμα, σε συνδυασμό με το τμήμα προγραμματισμού παραγωγής, αναλαμβάνει την δημιουργία όλων των κατασκευαστικών σχεδίων που είναι απαραίτητα για την άρτια παραγωγική διαδικασία της εταιρείας μας. Η διαδικασία της βιομηχανοποίησης για την κατασκευή των μεταλλικών κτιρίων και των ειδικών μεταλλικών κατασκευών πραγματοποιείται μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας παραγωγής.

 

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής ενός έργου, το τμήμα σχεδιασμού βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το τμήμα βιομηχανοποίησης με στόχο τη λεπτομερή και ακριβή υλοποίηση των σχεδίων.

Το σχεδιαστικό μας τμήμα απαρτίζεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, που συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία στην κατασκευή, και χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα προγράμματα στατικών μελετών και σχεδιασμού.

Με την παραλαβή των αρχιτεκτονικών & στατικών σχεδίων, το σχεδιαστικό μας τμήμα επανασχεδιάζει το κτίριο και παραδίδει:

•Σχέδια θεμελίωσης για την τοποθέτηση των αγγυρίων.

•Σχέδια βιομηχανοποίησης στην παραγωγική διαδικασία.

•Κατασκευαστικά σχέδια, δελτία κοπών-συγκολλήσεων με μοναδικό αριθμό για κάθε έργο.

Όλες οι κατασκευές συνοδεύονται από φάκελο έργου, με την διαδικασία διασφάλισης του συστήματος ποιότητας και φέρουν την χαρακτηριστική σήμανση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών «CE».

 

Κατασκευή

Η «ΤΕΧΝ.Ο.ΚΑΤ» εφαρμόζει σύγχρονα κατασκευαστικά πρότυπα και είναι σε θέση να υλοποιεί έργα υψηλών προδιαγραφών. Για την κατασκευή ενός προϊόντος γίνεται χρήση σύγχρονων εργαλειομηχανών CNC –προγραμματισμένες από λογισμικά- τις οποίες χειρίζεται το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον πλήρη έλεγχο του τελικού κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου. Ο λεπτομερής και συνεχής ποιοτικός έλεγχος σε κάθε φάση της γραμμής παραγωγής και στις πρώτες ύλες εξασφαλίζει τη δέσμευση της εταιρείας για προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας.

 

Ανέγερση

Για την ανέγερση ενός κτιρίου, τα έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας σε συνδυασμό με τους επιβλέποντες μηχανικούς και εργοδηγούς προετοιμάζουν τα σχέδια ανέγερσης της κατασκευής. Χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό ανεγείρουν τις κατασκευές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι μηχανικοί μας επιβλέπουν το έργο από την αρχή έως την ολοκλήρωσή του ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή ανέγερση και έτσι να παραδοθεί συνολικά ένα έργο με πολύ καλή ποιότητα κατασκευής.

 

Ιστορία

·         1980 Ο Στέφανος Πότσιος ξεκινά την ατομική του επιχείρηση κατασκευής ψυκτικών θαλάμων.

·         1995 Επεκτείνονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης και δημιουργείται μονάδα βιομηχανοποίησης δομικού χάλυβα σε ιδιόκτητο χώρο.

·         1998 Η επιχείρηση μεταφέρεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Καπαρέλλι Βοιωτίας.

·         2000 Επεκτείνονται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις στον ίδιο χώρο.

·         2012 Ιδρύεται η ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝ.Ο.ΚΑΤ» και πλέον την διαχείριση της εταιρείας αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Πότσιος.

·         ΣΗΜΕΡΑ Η επί σειρά ετών εμπειρία της εταιρίας μας, το “μεράκι” και η ανάγκη για την κατασκευή έργων υψηλών προδιαγραφών οδήγησε την «ΤΕΧΝ.Ο.ΚΑΤ» να γίνει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής δομικού χάλυβα στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας έχοντας στο portofolio της μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη όλων των τομέων παραγωγής της χώρας μας.