Χοιροτροφική μονάδα

Κατασκευή χοιροτροφικής μονάδας, συνολικής επιφάνειας 3.000 τμ,  της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, στην περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου.

Η κατασκευή αποτελείται από διατομές μορφοχάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S275 και διατομές ψυχρής έλασης C.

Η επικάλυψη και η πλαγιοκάλυψη πραγματοποιείται με πάνελ πολυουρεθάνης 50mm(0.40-0.45) και 60mm(0.40-0.45) αντίστοιχα, ενώ για τα ψυγεία χρησιμοποιήθηκαν πανελ 100mm.

Στο κτίριο δημιουργήθηκαν πυροδιαμερισμάτα με πυράντοχα πάνελ, πόρτες και πυράντοχα ρολά (60 min).

Όλοι οι πρόβολοι επενδύθηκαν με πάνελ πολυουρεθάνης.

 

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.