Ψυγείο - Συσκευαστήριο

Κατασκευή ψυγείου - συσκευαστηρίου, συνολικής επιφάνειας 4.500 τμ, της εταιρίας Α.Α. ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε, στην περιοχή Καναβάρι, επί της εθνικής οδού Θηβών-Λιβαδειάς.

Η κατασκευή αποτελείται από διατομές μορφοχάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S275 και διατομές ψυχρής C,Z.

Η επικάλυψη και η πλαγιοκάλυψη πραγματοποιείται με πάνελ πολυουρεθάνης 50mm(0.40-0.45) και 60mm(0.40-0.45) αντίστοιχα, ενώ για τα ψυγεία χρησιμοποιήθηκαν πανελ 100mm.

Στο κτίριο δημιουργήθηκαν πυροδιαμερισμάτα με πυράντοχα πάνελ, πόρτες και πυράντοχα ρολά (60 min) και τοποθετήθηκε εσωτερική επένδυση από πάνελ 40mm σε λευκό χρώμα.

 

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπέρασε τα 4.000.000,00€.