Διώροφη εμπορική αποθήκη

Κατασκευή διώροφης εμπορικής αποθήκης λιπαντικών-ανταλλακτικών της εταιρίας Δ. Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε., στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στην περιφεριακή οδό Θήβας.

Η κατασκευή αποτελείται από διατομές μορφοχάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S275 και διατομές ψυχρής έλασης C,Z.

Η επικάλυψη και η πλαγιοκάλυψη πραγματοποιείται με πάνελ πολυουρεθάνης 50mm(0.40-0.45mm).