Χώρος Στάθμευσης Φορτηγών-Μηχανημάτων

Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου χώρου στάθμευσης φορτηγών- μηχανημάτων και γραφείων της εταιρίας ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε., στο 4ο χλμ. Θηβών – Λιβαδειάς.

Η κατασκευή αποτελείται από διατομές μορφοχάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S275 και διατομές ψυχρής έλασης C,Z.

Η επικάλυψη και η πλαγιοκάλυψη πραγματοποιείται με πάνελ πολυουρεθάνης 50mm(0.40-0.45mm)