Αγροτική Αποθήκη

Κατασκευή αγροτικής αποθήκης επί της επαρχιακής οδού Πλαταιών-Καπαρελλίου στην περιοχή της Θήβας.

Η κατασκευή αποτελείται από διατομές μορφοχάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S275 και διατομές ψυχρής C,Z.

Η επικάλυψη και η πλαγιοκάλυψη πραγματοποιείται με πάνελ πολυουρεθάνης 50mm(0.40-0.45mm).

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ