Βιομηχανία Παραγωγής Οικοδομικών Υλικών

Κατασκευή βιομηχανίας παραγωγής συγκολλητικών, χημικών και δομικών κονιαμάτων της εταιρίας PETROCOLL ABEE, στην ΒI.ΠE. Μεγάρων.

Η κατασκευή αποτελείται από διατομές μορφοχάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S275 και διατομές ψυχρής έλασης C,Z.

Η επικάλυψη και η πλαγιοκάλυψη πραγματοποιείται με πάνελ πολυουρεθάνης 50mm(0.40-0.45mm).