ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στέγη κλειστού γυμναστηρίου

Κατασκευή στέγης πρότυπου κλειστού γυμναστηρίου στο Μαυρομμάτι Θηβών. Η κατασκευή αποτελείται από διατομές μορφοχάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S275. Η επικάλυψη…