Στέγη κλειστού γυμναστηρίου

Κατασκευή στέγης πρότυπου κλειστού γυμναστηρίου στο Μαυρομμάτι Θηβών.

Η κατασκευή αποτελείται από διατομές μορφοχάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S275.

Η επικάλυψη πραγματοποιείται με πάνελ πολυουρεθάνης 50mm(0.40-0.45mm) χρώματος γκρι.

Η κατασκευή αποτελεί δημόσιο έργο.