ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων αποτελεί τον βασικό πυλώνα δραστηριότητας της εταιρείας μας. Η ΤΕΧΝ.Ο.ΚΑΤ σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά μεταλλικά κτίρια ανεξαρτήτου μεγέθους και όλων των χρήσεων. Η κατασκευή κάθε μεταλλικού κτιρίου ακολουθεί τα εξής στάδια: Προμήθεια Υλικών Βιομηχανοποίηση Βαφή Μεταφορά…
Με σημαντική κατασκευαστική εμπειρία, τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει εδώ και 30 χρόνια και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό παραγωγής, η «ΤΕΧΝ.Ο.ΚΑΤ» ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. έχει τη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης ειδικών μεταλλικών κατασκευών υψηλών απαιτήσεων.
Η κατασκευή μεταλλικών σπιτιών με σύμμεικτη κατασκευή είναι ένας σύγχρονος τρόπος δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών για τον φέροντα οργανισμό (δοκοί-υποστυλώματα) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για τις πλάκες. Ο συγκεκριμένος τρόπος δόμησης κερδίζει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της…