ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με σημαντική κατασκευαστική εμπειρία, τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει εδώ και 30 χρόνια και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό παραγωγής,  η «ΤΕΧΝ.Ο.ΚΑΤ» ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. έχει τη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης ειδικών μεταλλικών κατασκευών υψηλών απαιτήσεων.