ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων αποτελεί τον βασικό πυλώνα δραστηριότητας της εταιρείας μας. Η ΤΕΧΝ.Ο.ΚΑΤ σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά μεταλλικά κτίρια ανεξαρτήτου μεγέθους και όλων των χρήσεων.

Η κατασκευή κάθε μεταλλικού κτιρίου ακολουθεί τα εξής στάδια:

  • Προμήθεια Υλικών
  • Βιομηχανοποίηση
  • Βαφή
  • Μεταφορά και ανέγερση
  • Τοποθέτηση πάνελ, υδρορροών, ειδικών τεμαχίων
  • Παράδοση έργου